AGRADO
ARTETIME

KONKURSY

Image
Image
Image

BARWY ŻYCIA

PROFILAKTYCZNY
KONKURS ARTYSTYCZNY


Profilaktyczny Konkurs Artystyczny, jest naszą propozycją do współtworzenia twórczych działań w obszarze profilaktyki uzależnień, organizujemy go cyklicznie od 2012r., we współpracy z Gminą Wadowice. 

BARWY ŻYCIA to po prostu przestrzeń i czas, w których dajemy dla uczestników Konkursu możliwość budowania relacji ze sobą i z innymi. W tych relacjach mogą kreatywnie odkrywać swoją wrażliwość oraz twórczo wrażać swoje odczucia i refleksje poprzez ukazywanie piękna i wartości życia.
Image

KONKURSARTYSTYCZNYAUTism 


autentyczni unikalni twórczy inspirujący samodzielni myślący

AUTISM to konkurs, który jest propozycją do współtworzenia czasu i przestrzeni dla budowania relacji oraz odkrywania możliwości przedstawienia życia osób rozwijających się nietypowo, osób z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi. Prace konkursowe wykonywane są zarówno przez te osoby i temat przedstawiany jest z ich perspektywy, jak również przez osoby z ich otoczenia; rodzinę i przyjaciół. W realizacji Konkursu AUTISM interesuje nas poszukiwanie spotkania i porozumienia w odkrywaniu bogactwa życia.


lubisz to co mypodoba Ci sięto co robimy

napisz do nas